อำนวยการ การเงิน แผน บุคคล นิเทศฯ ส่งเสริม เอกชนฯ ตรวจสอบ